Özcan Yakut (Dede) / İNCİNSEN DE İNCİTME

13 Haziran 2016, Pazartesi

 Hz. pir hünkâr hace Bektaş-ı veli.

İncinsen de incitme; der pirimiz böyle buyurur bu şiar,a uymak gerek ışığı takip edip öze ulaşmak gerek.

-Her zaman söylenir.

-Yola usulsüz çıkılmaz.

- Neye inanırız USULSÜZ VUSÜL olmaz.

-Şimdi bir düşünmek gerek değilmi, her şeyin bir özü var o özden zuhur eder.

- şimdi dersiniz ki var olan  her şeyin özü toprak.

- Âdem oğlu topraktan, tabiat topraktan, hayvanlar topraktan,  var edilmiştir.

- Doğru da dersiniz, haklı da dersiniz, amma

- unutmayın canlar pir,e gönül verenler  söz “kelam” haktan gelir yedi deryanın arkasından süzülerek zuhur eder.

-Onun için “kelam” denir saf ve temiz evrenseldir. ihtiyacı olan alır o sözü  kendine usul eder .

- hani dedik ya özü haktan vahiden gelir işte Mevla da seslenir o nurlu kelamında bizlere

“Rahman suresi 22. Çıkıyor onlardan inci ile mercan.” “Vakıa suresi 23. Titizlikle korunan inciler misali;”

Pirimiz kelam lisanı ile anlatmış bizlere dört kapı üzere bilen bilsin anlayan anlasın kendine ışık eylesin ki yolunu bulup hakka varsın hak ile hak olsun.

Öyle ya topraktan yukarıya doğru çıkar filizlenir her şey değilmi,! kelamda zahirden batına manaya doğru yürümek lazım gelir yürümesini bilmeyen ne kadar gezdirir biz bilmeyiz gezdirende o olduranda o.

-pirimizin “İncinsen de incitme”  sözünü düz salt okuma anlama veya görme açısında baktığımızda şöyle sıralıya biliriz kısaca,

-biri Sana kötü bir söz söylendiğinde sen onun seviyesine inme cevap verme. 

-Vatanın her türlü tehlike altındayken ,Toplumun her türlü tehlike altındayken, Ailen her türlü tehlike altındayken, İnancın her türlü tehlike altında iken, hiçbir şey yapma manasında kullanılması mı demek yoksa başka bir şey mi .!

-bu bizim kıt akıl işi sıraladıklarımızın hepsi akılı gerektiren, akılı kullanma  halleri barındırır.

yani :Vatan, Millet, Aile ve  İnanç kişilerin namusudur. namusa ise dokunulması yasaktır. Öyle de biliriz . Dokunulduğunda ise incitilmesi haktır nefsi müdafaa hakkı haktır değilmi, tehlikenin yok edilmesi gerekir,bertaraf edilmesi lazım gelir. Kötülüğe karşı mücadele gerektirir.

-olmasa peki ne olur.  o zaman yol düşkünü kabul edilir. bu  herkesçe bilinen  bir şeydir. Burada incitmek şerri yok etmek ,yok edene kadar mücadele etmektir. bunda şu misal gibidir kangren olan uzvu kesmek  bedeni sıhhatte sağlığına kavuşturmaktır. 

- o zaman da  İncinsen de incitme sözü bizlere başka bir şeyler daha anlatıyor demektir.

-öyle ya bu saydıklarımız pirimizin sözünü kapsamadığını farkında lığını fark ediyor kul olan.

 o zaman biraz daha ilerlemek gerekir ki içindeki nuru gerçeği  görmek  için ,”İncinsen de incitme” sözünün ışığını takip etmeye devam edelim bakalım ne ışık verir bize.

-bu kelam her bahçede her iklimde ayrı bir ışık sevinç sevgi verir yolda olan yolcuya, yol olana

Bu kelam ne anlatıyor ne gibi bir ışık veriyor ne gibi manalar  taşıyor kendi içinde birde “belagat” ta buna bir balkım orada ne  gibi manalar var .

Belagat ta şöyle okunur,İNCİ,bildiğimiz kadarıyla “”İnci”” kavramı ise iç alemi ve dış hali bir olan kul demektir.

-başka bir mana da ise “Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol”  demektir. yani İncinin dışı da içi  de aynı değerdedir aynı güzelliktedir der pirim.

-Kuran da rahman suresi -22. Ayetinde. Vakıa suresi 23 ayetinde ve varlığını vuslatını seyr-i sülüğünü tamamlar bize nur suresi -35. Ayetiyle.

-buradaki sırrın içindeki sır incinin içinde olan inciyi anlatır bizlere o inci nuru velayettir.

-nuru velayet ile nurlanan kişi inci gibi olur. yani hayranlık uyandırır herkesi hayran bırakır kendine incinin bitiği olan o bitişik heceye de SEN denilir.

-Sen: kavramı kendini bilen kul demek , kişinin içi dışı bir ise, söyledikleri ile yaptıkları bir ise, fikri ile zikri bir ise, göründüğün gibi biri isen inci gibi birisin demektir. 

-O zaman kişi incinsen noktasındadır, Hiç kimsen seni incitemez demektir, çünkü sen hak ile hak olmuşsun demektir.

Erenlere evliyalara karışmışsın demektir. sen “can” olmuşsun aşk olmuşsun o olduktan sonra nasıl incitesin ki Hiç kimseyi incitemesin demektir.

Aşkı, sevgiyi kim incitir, ki Hiç kimsede seni incitemez demektir. seni inciten hakkı incitir demektir. sana söz söyleyen hakka söyler. seni incitmekten ar eder. Nur olmuş olan nurlanmış olan velayet sırrı ile sırlı olan kişi her şeyin haktan geldiğini bilir ne gelenden incinir ne gideni incitir. 

-Aşka âşık olan âşık kişi- incinmesini de bilmez- incitmesini de bilmez.

-ey can ey hakka gönül veren gönlü hak aşkıyla dolu olan. unutma ki ,bu yazdıklarımızın İncinsen de incitme sözünü anlatmaya kelam eylemeye yetmez onu anlatacak olan siz ve sizin içinizdeki aşk tır.

-Aşkı olmayanın bu kelamda nasibi yoktur.

-eee ne güzel son sözü söyler pirim her şeyi  ne güzelde özetler değil mi.

“aşık der incitenden,

İncinme incitenden,

Kemalde noksanmış,

İncinen incitenden.”

*“Gönül Çalab’ın tahtı, Çalab gönüle baktı ,İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise.”

-aşka aşk olsun başka bir kelamda görüşmek üzer cümlenize aşkı niyazım ola.