2013-2016 Yılları Arası Faaliyet Raporudur.

03 Şubat 2017, Cuma

logok.jpg       

 

 

Kâğıthane Hacı Bektaş Veli Eğitim ve Kültür Derneği

2013-2016 Yılları Arası Faaliyet Raporudur.

Aralık 2013 tarihinde yönetim kurulumuz 2.genel kurulla seçilerek, üyelerinden aldığı güç ve destekle kuruluş ilklerine bağlı kalarak, çalışmalarına geçmiş dönemde olduğu gibi hızlı bir şekilde devam etmiş, kurumun fiziksel ve hizmetsel eksiklerini aynı dönemde tamamlamış; Merkez binanın dış cephe düzenlemesi, otomatik otopark giriş çıkış bariyerleri bu dönemde tamamlanmıştır.

2014 Yılında yeni projeler ve çalışmalarla yıllık çalışma planını yapan derneğimiz ilk olarak bina içi asansör sistemini sevgili canlarımızın hizmetine sunmuştur.

2015 Mayıs ayında Nevşehir Hacıbektaş Veli ‘de 1000 M²  arsa satın alarak yönetim kurulu olara vizyonist bir karar vermiştir. Derneğimiz Alevidernekler federasyonu ile birlikte hareket ederek Alevilik inanç sistemi ile ilgili yapılan çalışmalarda uygulanabilir etkin ve önemli kararlar almıştır. Her dönem olduğu gibi inancımız açısından önemli olan  ziyaret yerleri ,dergahlar,türbeler  ( Hünkar Hacı Bektaş Veli,Pir Abdal Musa,Kafi Baba ) gibi ulularımız
 ziyaret edilmiş tir. Aynı zamanda tüm Alevilerin yapmış olduğu miting ve toplantılara katılım sağlanmıştır. Bunun yanında üyelerimizin katılımı ve desteği ile gezi amaçlı Karadeniz turu gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuzun Alevi dernekleri federasyonu üyesi olup, federasyon yönetiminde ki görevi devam etmektedir.

 Her eğitim –öğretim yılında olduğu gibi Cemevimiz ilköğretim düzeyindeki çocuklara yönelik Türkçe, Matematik, İngilizce kurslar düzenlemiş, İlçe Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak I.Kademe, II. Kademe okuma-yazma, Bilgisayar, Diksiyon, İngilizce, Giyim, Dikiş-Nakış, Ahşap Boyama,3 Boyutlu Resim Kursu, Örgü Kursu, Resim Kursu, Rölyef Kursu, Takı Kursu, Her yaş grubuna göre Bağlama-Gitar-Semah ve benzeri kurslarımızla canlarımıza sosyal ve kültürel yaşamlarına destek vererek dönemsel olarak bu hizmetimizi yineledik.

   Derneğimizin kuruluş amacı inançsal hizmetleri kaynağına en uygun şekilde halkımıza sunmaktır. Bu anlamda Aleviler için önem taşıyan Hayır lokmaları, Muharrem-Yassı –Matem Orucu açma lokmaları, Kırk yemeklerine halkın yoğun katılımı sağlanıp, cenaze hizmeti vermeye de devam etmiştir.

  Derneğimiz kendi içinde komisyonlar kurarak kurumsal ve özenli çalışma stratejisi oluşturmayı başarmıştır. Bu komisyonlardan özellikle gençlik komisyonumuz  tüm gençlerle iletişime geçmiş, birlik ve beraberlik sağlamış türbe ziyaretleri, kahvaltılı toplantılar, semah kursları, 12 hizmet kursları düzenlemişti.

2015- 2016 yılında gençlik komisyonumuz çalışmalarını biraz daha genişleterek Alevilik inancı ile ilgili birçok Cemevi dedesi, yazarların katılımıyla paneller, seminerler düzenlemeyi başarmıştır. Aynı şekilde kadınlar kolumuzda sağlık panelleri, kadına uygulanan şiddete hayır demek için eğitim amaçlı bilgilendirme seminerleri, kurumumuza destek amaçlı kermes düzenleyip Cem evimize katkı sunmayı başarmışlardır. Bunun yanında Kadın komisyonumuz üyesi olduğumuz Alevi Dernekler Federasyonunun Kadın kolunun oluşumuna katkı sunarak komisyonda görev almışlardır. Bu anlamda her iki komisyonumuza yönetim kurulu olarak içten sevgilerimizi sunuyor hizmetleri hak katında kabul görsün diyor teşekkür ediyoruz

      Bu yapılanmada şube kuruluşundan bu yana hizmet ve emeği geçen, maddi ve manevi destek veren yardımlarıyla yanımızda olan tüm Canlarımıza teşekkür ederiz. Derneğimizin kuruluşunda görev alan tüm yöneticilerimize ve bugüne kadar yönetimlerde bulunan değerli büyüklerimize aşkı muhabbetle saygı ve sevgilerimizle şükranlarımızı sunarız.

     Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın coşkusu ve semeresini her vesile ile görmeyi ve örgütlü mücadelemizin sürmesini temenni ve niyaz ederiz.

     Bu günden sonra görev vereceğiniz arkadaşlara Hak-Muhammed-Ali yolunda yapacakları hizmetlerden ötürü Çalışmalarında başarılar dileyerek hak yardımcıları Hızır kılavuz ve yoldaşları olsun diliyoruz.

      Sonsuz sevgi ve muhabbetlerimizle aşkı niyazlarımızı sunarız.

      Saygı ile arz olunur.

        

      Faaliyetlerimizle İlgili Görseller İçin Tıklayınız....